LT EN
Sausio 20 d., PIRMADIENIS
ŽEMĖLAPIS

Apie brangiausią XXI-ojo amžiaus prekę, mokslo istorijos lobyną ir Lietuvos medicinos bibliotekos likimą

2018 12 17

Lietuvos medikų bendruomenę neseniai sukrėtė žinia, kad, remiantis LR Vyriausybės 2018-11-07 pasitarimo protokolu, Sveikatos apsaugos ministerijai buvo pavesta likviduoti Lietuvos medicinos biblioteką (LMB). LMB – viena iš kelių likusių valstybinės reikšmės bibliotekų, kuri 2019 m. minės savo 75 metų gyvavimo jubiliejų. Lietuvos gydytojai, slaugytojai, medicinos ir kitų specialybių studentai, pacientai bei kiti visuomenės atstovai jau ilgus dešimtmečius naudojosi ir naudojasi LMB sukaupta informacija. Lietuva, kaip ir daugelis pažangių pasaulio valstybių, turi specializuotą medicinos mokslo biblioteką, kuri rūpinasi visos šalies medicinos mokslo paveldu.

Medicina – viena iš greičiausiai tobulėjančių mokslo sričių, todėl medikams visą gyvenimą būtina gilinti profesines žinias. LMB teikia brangiausią XXI-ojo amžiaus prekę – informaciją. Ši specializuota biblioteka yra vienintelė įstaiga Lietuvoje, besirūpinanti medicinos istorijos paveldo išsaugojimu, medikų darbų bibliografijų sudarymu, jų bendravimo su visuomene pristatymu bibliotekoje, įvairiuose Lietuvos kampeliuose bei virtualioje erdvėje. Bibliotekos el. kataloge atsispindi šimtametė Lietuvos ir išeivijos gydytojų veiklos istorija, publikacijos, bibliografiniai įrašai. Dar tarybiniais laikais Lietuvos gydytojai praktikai ir mokslininkai, LMB veiklos dėka, naudojosi pasaulinio lygio informacijos resursais, tokiais kaip Amerikos nacionalinės medicinos bibliotekos rengiama bibliografine rodykle Index Medicus, Mokslo instituto leidžiama serija Current Contens, Clinical Medicine bei kitais svarbiais medicinos informaciniais šaltiniais.

Pasaulio medicinos bibliotekų tinklas – vienas didžiausių ir svarbiausių. Daugelyje valstybių sėkmingai gyvuoja ligoninių, universitetų ir nacionalinės medicinos bibliotekos. Visos šios bibliotekos turi savo konkretų vartotoją ir konkrečias funkcijas. LMB taip pat turi savo ateities viziją ir konkrečius planus. Santariškių medicinos įstaigų asociacija dar 2004 m. pakvietė LMB dalyvauti jos veikloje. Modernaus, naujausiomis technologijomis aprūpinto bibliotekos – informacijos centro sukūrimas šalia sveikatos priežiūros bei mokslo ir mokymo centrų yra būtinas juose dirbantiems, besimokantiems bei keliantiems kvalifikaciją gydytojams. Santaros Medicinos miestelio teritorijoje esantis 5 000 m² visuomeninės paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis P. Baublio gatvėje, buvo paskirtas naujojo LMB pastato statybai. Teisinė valstybinės žemės sklypo registracija buvo atlikta dar 2006 m., ir šioje vietoje jau seniai turėjo įsikurti moderni LMB, naujausių informacijos technologijų pagalba teikianti operatyvią ir kokybišką informaciją gydytojams, slaugytojams, studentams, pacientams bei kitiems visuomenės atstovams. Dėl nepaaiškinamų priežasčių ši išskirtinės svarbos bibliotekos plėtra nėra vykdoma, dar daugiau – LMB planuojama likviduoti.

LMB atlieka ne tik aptarnavimo (spausdintų knygų išdavimo), bet ir konkrečios bei susistemintos informacijos pateikimo el. paštu ar tiesiogiai prisijungiant prie duomenų bazių ar el. katalogo, funkcijas. LMB prenumeruojamos duomenų bazės yra pasiekiamos iš asmeninio vartotojo kompiuterio, aktuali ir naujausia informacija teikiama visų pagrindinių ligoninių, poliklinikų ir medicinos centrų gydytojams, pacientams ir pacientų asociacijoms, studentams, kitoms įstaigoms, net ir pavieniams asmenims. LMB yra vienintelė iš Lietuvos bibliotekų, pasirašiusių sutartį su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Nacionaline medicinos biblioteka dėl tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento DOCLINE naudojimo, pagal kurią Lietuvos medikams yra pigiau nuperkami naujausi pilnateksčiai medicininiai straipsniai. Būtina suvokti, kad nėra nemokamos profesionalios, internetu prieinamos informacijos, todėl neprofesionalus požiūris į LMB veiklą ir siekimas ją likviduoti sukels nepataisomą žalą visai šalies sveikatos apsaugos sistemai.

Sprendimas likviduoti LMB padarys žalą ne tik Lietuvos medikų bendruomenei, bet ir šalies kultūrai, mokslui. Aukštos kvalifikacijos bibliotekininkai liktų be darbo, o specializuoti biomedicinos dokumentų fondai būtų sunaikinti arba išblaškyti po kitas įstaigas, kuriose jau bus nebeįmanoma vykdyti specializuotos medicininės bibliotekos funkcijų.

Dabarties ir būsimiems mokslo, medicinos istorikams ypač svarbus 5 000 vienetų Lietuvos ir pasaulio senosios medicinos mokslinės literatūros fondas, apimantis laikotarpį nuo Renesanso epochos iki XX-ojo amžiaus pradžios. LMB senąjį fondą sudaro unikalios enciklopedijos, žinynai, žodynai, atlasai, vadovėliai, publikuoti lotynų, lenkų, prancūzų bei rusų kalbomis; taip pat yra sukauptas išskirtinis XVII a. – XIX a. pradžios daktaro disertacijų fondas. LMB darbuotojų per daugybę metų surinkti ir archyvuojami senieji spaudiniai, rankraščiai, ikonografinė medžiaga, periodinė spauda ir kiti šaltiniai buvo išsaugoti anų laikų apsišvietusios visuomenės, išgyveno Abiejų Tautų Respublikos žlugimą, karus, sukilimus, epidemijas, ir Vilniaus universiteto uždarymą, ir carinės Rusijos imperijos, o vėliau ir Sovietų sąjungos taikomas represijas, pasiekė mūsų laikus, tapdami mokslo istorijos lobynu šių laikų mokslininkams bei visiems, besidomintiems medicinos istorija. Ką mūsų visuomenė, nesipriešindama LMB ir kitų bibliotekų ardymui, paliks ateities kartoms, Lietuvai, pasauliui?..

 

„- Žinau, apie ką kalbat,- pasakė man.– Jo vardas Herostratas. Jis norėjo išgarsėti ir nieko geriau nesugalvojo, kaip tik sudeginti Efeso šventyklą, vieną iš septynių pasaulio stebuklų…“

„… – O kas buvo tos šventyklos architektas?

Nebeprisimenu,- prisipažino šis,- manau, autorius nežinomas.

Tikrai? Tačiau jūs prisimenate Herostrato vardą? Matote, jis ne taip jau ir blogai viską apskaičiavo.“

(Jean-Paul Sartre, „Herostratas“)

 

Inf. parengė Eglė S. Juodeikienė

NAUJIENŲ PRENUMERATA


Užpildykite raudonai pažymėtus laukus
Naujienų prenumerata užregistruota.