LT EN
Sausio 20 d., PIRMADIENIS
ŽEMĖLAPIS

Bibliotekoje – prof. V. Budrio darbų atspindžiai

2016 02 25

2015 m. vasario 19 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje pagerbtas profesoriaus Valmanto Budrio atminimas, pristatyta jo darbų bibliografija.

Bibliografija – tai dalis asmens biografijos. Ji atspindi žmogaus gyvenimą jo darbuose.

Nėra mokslininko, kuris savo mokslinę veiklą būtų pradėjęs ne nuo darbui reikalingų bibliografijos šaltinių. Norint sukurti, reikia žinoti, kas buvo iki tavo iškeltos minties ar idėjos? Todėl visų pirma yra peržvelgiami ir atrenkami reikalingi darbui šaltiniai. Tik po to prasideda darbas, kūryba, tekstas. Taip kaupiasi asmeninės patirties darbo rezultatai, kurie vėliau sugula į mokslininko bibliografiją.

Personalinė bibliografija – tai išsamus mokslininko darbų sąrašas, kuriame surenkamos ir užfiksuojamos ne tik mokslininko monografijos, straipsniai, mokslininko veikla rengiant kitus tyrėjus, vadovavimas jų darbams, bet ir interviu radijuje, televizijos laidose, pasisakymai laikraščiuose, žurnaluose ir kita. Bibliografijos leidinys – tai mokslo šakos ir asmenybės atspindys. Vargu ar kuri kita knyga galėtų išsamiau atskleisti mokslininko veiklos barus, atskleisti indėlį į mokslo krypties formavimąsi, vystymąsi.

Personalinė bibliografija turi svarbią reikšmę ne tik mokslininkui, jo kolegoms, kurie gali naudotis surinktais darbais tolimesniuose mokslo ieškojimuose, bet ir palieka gilų įspaudą visai Lietuvos medicinos mokslo istorijai, užima svarbią vietą mokslo paveldo sklaidai. Šakinėse ir personalinėse rodyklėse sukauptas bibliografinių duomenų masyvas, pritaikius interaktyvios paieškos galimybes, tampa reikšmingu mokslo istorijos šaltiniu lokalioje ir tarptautinėje mokslo erdvėje. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos sekretorė dr. Birutė Railienė atkreipė dėmesį į tai, kad personalinės bibliografijos rodyklės gali tapti pagrindu naujai istorijos mokslo šakai – prozopografijai, tyrinėjančiai visuomenės praeitį.

Paėmus į rankas asmens bibliografiją galima labai daug sužinoti ne tik apie asmenį ir jo veiklą, bet ir jo aplinką, mokslo raidą. Ši bibliografijos rodyklė – ne išimtis. Bibliografijos rodyklę sudaro: trumpa profesoriaus Valmanto Budrio biografija, kurią lakoniškai, bet šiltai perteikė kolegos, buvę profesoriaus mokiniai profesorius Dalius Jatužis ir gydytoja doktorantė Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė; jo darbų sąrašas; disertacijų vadovo, oponento, mokslinių darbų konsultanto, redaktoriaus veikla; literatūra apie jį bei mintys ir pasisakymai. Iš viso leidinyje pateikta 635 įrašai, iš jų 294 pozicijos mokslo darbų. Pavardžių rodyklė, kaip kaleidoskopas, atspindi mokslininko bendravimo ir bendradarbiavimo lauką. Biografiją papildo nemažas pluoštas nuotraukų iš Rasos Redos ir Valmanto Budrių archyvo.

Bibliografijos rodyklę Profesorius habilituotas daktaras Valmantas Budrys sudarė ir spaudai parengė Lietuvos medicinos bibliotekos bibliografė Danutė Malakauskienė. Bibliografijos leidimą rėmė Vilniaus universiteto medicinos fakultetas. Profesoriaus Valmanto Budrio mokinių ir kolegų iniciatyva dienos šviesą išvydęs jo darbą ir veiklą atspindintis bibliografinis leidinys patvirtina, kad mokytojo iškeltas idėjas ir mintis tęsia kolegos ir mokiniai, o bibliografijoje surinktais darbais galės naudotis viso pasaulio mokslininkai.

Bibliografija galite rasti Lietuvos medicinos bibliotekoje bei bibliotekos sukurtoje elektroninių leidinių ISSU paskyroje adresu https://issuu.com/lmbtau

 

Informaciją parengė Regina Vaišvilienė

NAUJIENŲ PRENUMERATA


Užpildykite raudonai pažymėtus laukus
Naujienų prenumerata užregistruota.