LT EN
Sausio 23 d., KETVIRTADIENIS
ŽEMĖLAPIS

Gydytojas urologas Kastytis Gricius: penkiasdešimties metų patirtis, perduota vaikų urologams

2015 03 17

2deb37729c23beb746b5d808eb9ab7c6

Vaikų ligoninės Vaikų urologijos skyriuje gydytoju konsultantu dirbęs ilgametis šio skyriaus darbuotojas, buvęs jo vedėjas gydytojas urologas Kastytis Gricius atsisveikina su kolektyvu. „Viską, ką reikėjo padaryti, jau padariau, tegu dabar dirba jaunesni,“ – sako gydytojas K. Gricius, penkiasdešimt metų atidavęs vaikų urologijos pažangai ir tobulėjimui.

Gydytojas Kastytis Gricius gimė 1940 m. gruodžio 31 d. 1964 m. baigė Kauno medicinos instituto gydomąjį fakultetą ir buvo paskirtas dirbti stažuotoju Kauno medicinos instituto Akušerijos – ginekologijos katedroje. 1965 m. buvo pašauktas į sovietinę armiją, o 1966 m., grįžęs iš armijos, pradėjo dirbti gydytoju urologu Šv. Jokūbo ligoninės Urologijos skyriuje. 1967 m. kartu su skyriumi buvo perkeltas į Vilniaus miesto klinikinę ligoninę. 1978 m. buvo pakviestas dirbti skyriaus vedėju į Respublikinėje Vilniaus vaikų klinikinėje ligoninėje naujai besikuriantį 40 lovų Vaikų urologijos skyrių.

Gydytojas Kastytis Gricius yra aukštos kvalifikacijos urologas, atliekantis praktiškai visas urologines operacijas. Gydytojas stažavosi Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas), Maskvoje, Charkove, Vienoje. 1983 m. jam buvo suteikta aukščiausia urologo kvalifikacinė kategorija.

Gydytojas Kastytis Gricius subūrė darnų, aukščiausios kvalifikacijos Vaikų urologijos skyriaus kolektyvą, neišmatuojamas jo indėlis organizuojant urologinę pagalbą vaikams Lietuvoje.

Vaikų ligoninės Vaikų urologijos skyriuje per metus tiriama ir gydoma per 1000 ligonių iš visos Lietuvos. Jiems atliekama per 800 įvairaus sudėtingumo operacijų.

Gydytojas K. Gricius yra Lietuvos urologų draugijos narys, ilgą laiką buvęs jos valdyboje. Jis – pirmasis gydytojas iš Lietuvos, tuoj po organizacijos sukūrimo tapęs Europos vaikų urologų draugijos nariu – korespondentu. Nuo 1995 m. beveik kasmet dalyvaudavo šios organizacijos konferencijose Tolede, Londone, Rėgensburge, Zalcburge, Stambule, Ture, Budapešte ir kt. Tokiu būdu, gerai mokėdamas užsienio kalbas, gydytojas naujausias savo srities žinias apie pažangius operacijų metodus galėjo skleisti ne tik Lietuvoje. Jo dėka glaudūs ilgamečiai ryšiai siejo skyriaus kolektyvą su Varšuvos vaikų ligoninės Vaikų urologijos klinika.

Gydytojas pirmas ligoninėje pradėjo naudoti kompiuterizuotą ligonių duomenų bazę, kuria sėkmingai savo moksliniuose darbuose ir dabar naudojasi skyriaus gydytojai ir rezidentai.

2005 m. gydytojui K. Griciui suteiktas Lietuvos nusipelniusio gydytojo vardas.

„Tai – inteligentiškas, šiltas, nuoširdus, puikų humoro jausmą turintis žmogus, tikras profesionalas, negailintis savo pacientams laiko, neskaičiuojantis darbo valandų, visada kolegoms, jauniems gydytojams į pagalbą skubantis gydytojas,“ – apie K. Gricių gerų žodžių negaili kolegos.

NAUJIENŲ PRENUMERATA


Užpildykite raudonai pažymėtus laukus
Naujienų prenumerata užregistruota.