LT EN
Sausio 16 d., TREČIADIENIS
ŽEMĖLAPIS

Po knygos “ŽMOGUS ŽMOGUI, ARBA C‘EST LA VIE„ pristatymo

2017 12 14

Vakaras prasidėjo pianistės Jūratės Kuodienės atliekamos muzikos garsais.

Knygos istorija – kaip iš kalėdinės pasakų knygos puslapių. Žurnalistė Ilona Petrovė pakalbino gerbiamą daktarę Zofiją Stukonienę jos 90-čio proga. Straipsnis pasirodė Vakarų Lietuvos medicinos portale, tačiau pokalbis liko nebaigtas. Tiek daug įvairiausių prisiminimų ir temų liko nepaliestų. Susitikimai ir pokalbiai tęsėsi dar keletą mėnesių, kaupėsi įrašų juostos. Ką daryti? Kaip sudėlioti gautą informaciją į rišlų tekstą? Kaip sakė Ilona, ji pati ilgai suko galvą, kaip „neįkišus savęs“ perteikti daktarės išsakytas mintis.

Savo mintimis Ilona pasidalino su Lietuvos medicinos bibliotekos darbuotojomis iš Informacijos skyriaus. Nutarėme, kad galima padaryti elektroninį leidinį ir tuo pačiu ieškoti rėmėjų, kurie galėtų išleisti knygą. Idėja pasidalinome su dr. Zofijos mokine, pirmąja rezidente, gydytoja onkologe chemoterapeute Irena Poviloniene. Ir štai – Kalėdų stebuklas – gruodžio 12 d. mes galėjome rankose laikyti šviesią, nelabai storą knygą, kurioje sutilpo brandi daktarės Zofijos Stukonienės išmintis ir jos darbų bibliografija, kurią papildė ir spaudai parengė LMB bibliografė Ramutė Stankevičienė. Knygos dizainą sugalvojo pati Ilona, tekstą ir nuotraukas Adobe InDesign programa sutvarkė LMB specialistė Ingrida Tomaševskienė, spausdino UAB „Petro ofsetas“.

2017 m. gruodžio 12 d. popietę į Lietuvos medicinos biblioteką susirinko ne tik jos mokiniai, pasekėjai, kolegos ir pažįstami, bet atvyko ir Rokiškio krašto, kurio garbės pilietė yra Zofija Stukonienė, žmonės: Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Vilimas, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ vadovas Algis Narutis ir kt. kraštiečiai.

Knygą pristatė jos sudarytoja Ilona Petrovė. Ištraukas skaitė „Sveikatos radijo“ programų vadovė diktorė Angelė Kiliuvienė. Skaičiusieji knygą dalinosi įspūdžiais ir pabrėžė, kad ši knyga tokia, kuri teikia viltį ir skatina gerumą.

Knygos autorė prisiminė, jog onkologijos sritį pasirinko iškart, niekur nesiblaškė. Bet, kas žino, jei ne nelaimingas atsitikimas, gal chirurgija būtų nuviliojusi. Daktarė visada pabrėžė mokytojo vaidmenį: „Mano Mokytojai išmokė ir to, kad ligas nustatyti galima tik išsiaiškinus priežastinius ryšius ir supratus tą žmogų kaip individą. Tai man padėjo suvokti būtent patologinė anatomija. Todėl man labai brangus terminas etiopatogenezė, t.y. ligos kilmė ir vystymasis“.

Nors, kaip sakė ji pati, pedagoginio darbo nenorėjusi dirbti, bet jos skaitomas paskaitas klausytojai suprasdavo. Gal dėl to, kad ji pati visada viską turėdavusi išsiaiškinti iki galo.

Geros sveikatos, ištvermės darbuose ir kuo daugiau šypsotis – visiems į knygos sutiktuves ir pasimatymą su ja susirinkusiems linkėjo daktarė Zofija Stukonienė.

Malonaus skaitymo. Knygą galima rasti Lietuvos medicinos bibliotekoje ir internete https://issuu.com/lmbtau/docs/doc_dr_zofijos_onos_mickytes_stukon

NAUJIENŲ PRENUMERATA


Užpildykite raudonai pažymėtus laukus
Naujienų prenumerata užregistruota.