LT EN
Gegužės 23 d., KETVIRTADIENIS
ŽEMĖLAPIS

Po sunkios ligos mirė ilgametis Vaikų ligoninės vaikų urologijos skyriaus vedėjas gydytojas urologas Kastytis Gricius

2019 02 14

A. a. Vaikų ligoninės vaikų urologijos skyriaus vedėjas gydytojas urologas Kastytis Gricius

Po sunkios ligos mirė ilgametis Vaikų ligoninės vaikų urologijos skyriaus vedėjas gydytojas urologas Kastytis Gricius, penkiasdešimt metų atidavęs vaikų urologijos pažangai ir tobulėjimui.

Gydytojas Kastytis Gricius gimė 1940 m. gruodžio 31 d., 1964 m. baigė Kauno medicinos instituto gydomąjį fakultetą ir buvo paskirtas dirbti stažuotoju Kauno medicinos instituto Akušerijos – ginekologijos katedroje. 1966 m. pradėjo dirbti Šv. Jokūbo ligoninės Urologijos skyriuje gydytoju urologu. 1967 m. kartu su skyriumi buvo perkeltas į Vilniaus miesto klinikinę ligoninę. 1978 m. buvo pakviestas dirbti skyriaus vedėju į Respublikinėje Vilniaus vaikų klinikinėje ligoninėje naujai besikuriantį 40 lovų Vaikų urologijos skyrių.

Gydytojas Kastytis Gricius buvo aukštos kvalifikacijos urologas, atliekantis praktiškai visas urologines operacijas. Gydytojas stažavosi Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas), Maskvoje, Charkove, Vienoje. 1983 m. jam buvo suteikta aukščiausia urologo kvalifikacinė kategorija.

Gydytojas Kastytis Gricius subūrė darnų Vaikų urologijos skyriaus kolektyvą, tiriantį ir gydantį per 1000 ligonių per metus iš visos Lietuvos. Neišmatuojamas jo indėlis organizuojant urologinę pagalbą vaikams Lietuvoje.

Gydytojas K. Gricius buvo Lietuvos urologų draugijos narys, ilgą laiką buvęs jos valdyboje. Jis – pirmasis gydytojas iš Lietuvos,  tuoj po organizacijos sukūrimo tapęs Europos vaikų urologų draugijos nariu – korespondentu. Nuo 1995 m. beveik kasmet dalyvaudavo šios organizacijos konferencijose Tolede, Londone, Rėgensburge, Zalcburge, Stambule, Ture, Budapešte ir kt. Tokiu būdu, gerai mokėdamas užsienio kalbas, gydytojas naujausias savo srities žinias apie pažangius operacijų metodus galėjo skleisti ne tik Lietuvoje. Jo dėka glaudūs ilgamečiai ryšiai siejo skyriaus kolektyvą su Varšuvos vaikų ligoninės Vaikų urologijos klinika, operuoti padėjo „Healing the Children“ vaikų urologų komanda iš JAV.

Gydytojas pirmas ligoninėje pradėjo naudoti kompiuterizuotą ligonių duomenų bazę, kuria sėkmingai savo moksliniams darbams ir dabar naudoja skyriaus gydytojai ir rezidentai.

2005 m. gydytojui K. Griciui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio gydytojo vardas.

Gydytojas Kastytis Gricius buvo inteligentiškas, šiltas, nuoširdus, puikų humoro jausmą turėjęs žmogus, tikras profesionalas, negailintis savo pacientams laiko, neskaičiuojantis darbo valandų, visada kolegoms, jauniems gydytojams į pagalbą skubantis gydytojas, – taip gydytoją K. Gricių visada prisimins jo kolegos.

 

Atsisveikinimas su velioniu vasario 16 d. nuo 15.30 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėje. Urna išnešama vasario 17 d. (sekmadienį) 14 val., laidojamas Rasų kapinėse.

NAUJIENŲ PRENUMERATA


Užpildykite raudonai pažymėtus laukus
Naujienų prenumerata užregistruota.