LT EN
Gruodžio 8 d., SEKMADIENIS
ŽEMĖLAPIS

Tarptautiniame COST projekte Lietuvą atstovaus Santaros klinikų medikai

2018 05 23

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medikai vyr. gyd. vaikų hematologė dr. Goda Vaitkevičienė ir medicinos biologas dokt. Vaidas Dirsė kartu su tarptautiniais partneriais  laimėjo COST programos projektą „LEukaemia GENe Discovery by data sharing, mining and collaboration” (LEGEND) ir gavo teisę reprezentuoti mūsų šalį.

Projektas suteikia puikias galimybes atstovauti Lietuvą tarptautiniame lygmenyje, dalyvauti susitikimuose užsienyje, keistis patirtimi ir didinti kompetenciją, rasti tarptautinių partnerių naujiems projektams, skleisti informaciją bendruomenei bei visuomenei. COST projekto dalyviams atsiveria didesnės perspektyvos integruotis į tarptautines Europos mokslinių studijų grupes.

Vyr. gyd. vaikų hematologė dr. Goda Vaitkevičienė

Šios COST programos veiklos tikslas yra suburti tarptautinius Europos ir ne Europos šalių vaikų onkologijos, genetikos ir kitų mokslo sričių ekspertus, kurie reguliariai dalintųsi mokslinių tyrimų patirtimi ir sukurtų bendrus mokslinius ir gydymo strategijos projektus, skirtus vaikams su leukemijos ir limfomos predispozicija.

Vaikų ūminė limfoblastine leukemija (ŪLL) ir limfomos yra ligos, priklausančios retų ligų grupei. Kiekvienais metais šiomis ligomis Lietuvoje suserga apie 20-25 vaikus. Tai yra labai heterogeninė ligų grupė, besiskirianti piktybinių ląstelių genetinėmis aberacijomis, ligos eiga ir atsaku į gydymą. Net ir didelėse populiacijose sudėtinga atlikti etiologijos, paveldimumo, atskirų leukemijų/ limfomų subpopuliacijų klinikinės eigos analizę. Todėl šiuo metu vaikų onkohematologijoje pastebima tendencija jungtis į tarptautines mokslines grupes.

LEGEND projektas yra pradėtas I-BFM (International Berlin-Frankfurt-Munchen) studijų grupės iniciatyva. I-BFM  yra vienas didžiausių pasaulyje ir pagrindinis Europos vaikų leukemijų/limfomų gydymo grupių konsorciumas, vienijantis aukščiausio lygio ekspertus. Lietuva yra šios grupės narė.

Projekto tikslų įgyvendinimui sudarytas šis uždavinių planas:

  1. Mokslinių iniciatyvų koordinavimas ir jungtinių tarptautinių studijų skatinimas, kad būtų galima surinkti ir išanalizuoti didelių ligonių imčių klinikinius ir laboratorinius duomenis. Tokiu būdu didesnė tikimybė nustatyti būdingas, bet retas genetines aberacijas ir optimizuoti gydymą.
  2. Tikslus ir aiškus su leukemija ir limfoma siejamų sindromų aprašymas. Moksliniai genotipo – fenotipo koreliavimo tyrimai leis pagerinti šių sindromų heterogeniško fenotipo atpažinimą ir vertinimą.
  3. Indėlis kuriant gydymo protokolus, skirtus ligoniams su nustatytais klinikiniais sindromais.
  4. Stipraus, atviro bendradarbiavimui, tarptautinio lyderių ir jaunų tyrėjų, mokslininkų, klinicistų ir sveikatos politikos formuotojų tinklo, kuris bendradarbiautų su vietinėmis ir nacionalinėmis struktūromis, sukūrimas.
  5. Naujų radinių ir informacijos skleidimas mokslinės ir klinikinės visuomenės viduje bei sveikatos politikos kūrėjams su Akcijos pagalba rengiant žurnalų publikacijų, pranešimų tarptautinėse bei nacionalinėse konferencijose, seminarų ir susirinkimų pagalba.

Programoje dalyvauja mokslininkai ir klinicistai iš 19 COST narių šalių, Izraelio, Rusijos ir Japonijos. Programos vadovė Esme Waanders iš Princess Maxima vaikų onkologijos centro, Utrechto (Niderlandai).

Medicinos biologas dokt. Vaidas Dirsė

Lietuvoje visos vaikų leukemijos ir dalis limfomų gydomos Vaikų ligoninėje, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filiale (VL VULSKF). Pagrindinis mokslinis šių ligų tyrimų potencialas sukauptas VL VULSKF, taip pat VULSK molekulinės genetikos laboratorijoje.

LEGEND projekto atstovė yra Goda Vaitkevičienė, Vaikų onkohematologijos centras, vyresnioji gyd. vaikų hematologė. Pavaduojantis LEGEND projekto atstovas – Vaidas Dirsė, Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centras, molekulinės medicinos laboratorija, medicinos biologas, doktorantas.

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje (angl. European Cooperation in Science and Technology- COST) tikslas – koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. Skatindama tarpdisciplininius mokslinius tyrimus ir skirdama didelį dėmesį COST tikslinės įtraukties šalims, COST atlieka labai svarbų vaidmenį kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę (angl. European Research Area- ERA). Programa taip pat skatina tyrėjų mobilumą Europoje bei mokslo pažangos sklaidą.

Daugiau informacijos apie COST programą ir dalyvavimo joje galimybes gali suteikti Santaros Klinikų Inovacijų ir technologijų perdavimo skyrius, o detalesnį aprašymą rasite LMT tinklapyje čia: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/cost/397 .

NAUJIENŲ PRENUMERATA


Užpildykite raudonai pažymėtus laukus
Naujienų prenumerata užregistruota.