LT EN
Sausio 22 d., TREČIADIENIS
ŽEMĖLAPIS

Vilniaus miesto meras apdovanojo Vaikų ligoninės socialinę darbuotoją Justiną Lažauninkienę

2019 09 27

Rugsėjo 25 d. Vilniaus meras Remigijus Šimašius iškilmingame renginyje Kongresų rūmuose apdovanojo geriausius Vilniaus miesto socialinius darbuotojus. Geriausio 2019 metų socialinio darbuotojo vardas įteiktas ir Santaros vaikų ligoninės socialinei darbuotojai Justinai Lažauninkienei.

Socialinės darbuotojos veikla sveikatos priežiūros įstaigoje yra daugiaplanė, apimanti pacientų socialinės situacijos ir poreikių įvertinimą, socialinių paslaugų teikimą bei vertinimą, paciento ir jo įstatyminių atstovų informavimą ir konsultavimą, dokumentų tvarkymą, tarpininkavimą ir atstovavimą, bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, veiklos tobulinimą.

Kai į stacionarą patenka naujagimis, o kartu su juo atvyksta protinę negalią turinti mama, tai vienas svarbiausių socialinės darbuotojos užduočių yra įvertinti paciento ir jo įstatyminio atstovo socialinę situaciją ir poreikius. Nuo jo priklauso, ar paciento poreikiai bus pastebėti, įvertinti ir tenkinami. Justina Lažauninkienė turi savybę greitai rasti kontaktą ir su pacientu, ir su jo šeimos nariais. Tam reikia ne tik profesinės patirties, bet ir asmeninių įgūdžių, savybių. Socialinė darbuotoja Vaikų ligoninėje yra lygiavertė pacientui pagalbą teikiančios komandos narė, todėl norėdama šiuo atveju protinę negalią turinčiai mamai padėti, ji turėjo efektyviai bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais, vaiko teisių apsaugos skyrių specialistais bei kitais asmenimis, esančiais paciento socialinėje erdvėje. Surinkusi informaciją apie paciento mamos socialinius įgūdžius, perdavė ją sveikatos priežiūros specialistams, dirbdama komandoje su medikais, padėjo mamai lavinti turimus socialinius įgūdžius ir įgyti naujų. Todėl moteris, kuri dėl savo negalios visai nebendravo su medicinos personalu, ėmė po truputį mokytis, pradėjo savarankiškai rūpintis naujagimiu. Mama su vaiku iš Vaikų ligoninės išvyko į globos įstaigą, ten buvo apgyvendinta, gavo tęstinę specialistų pagalbą.

Jau dešimt metų Lietuvoje veikia vadinamieji gyvybės langeliai, į kuriuos tėvai anonimiškai gali atiduoti savo naujagimius. Pirmasis gyvybės langelis 2009 metų lapkričio mėnesį atidarytas Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, o gruodį į Vaikų ligoninę jau buvo atvežtas pirmas gyvybės langelyje paliktas naujagimis. Medikai, kaip įprasta, tikrino vaiko sveikatą, rūpinosi naujagimio priežiūra. Tąkart su didžiausiais iššūkiais teko susidurti ligoninės socialinei darbuotojai. Nebuvo aiškių instrukcijų, taisyklių, nurodymų, ką toliau daryti su paliktu mažyliu. Teko kuo skubiau peržiūrėti įstatyminę bazę, pasirūpinti vaiko gimimo pažymėjimo išdavimu ir tai nebuvo paprasta, nes Vaikų ligoninėje tokių pažymėjimų gydytojai anksčiau neišduodavo. Socialinė darbuotoja pasirūpino, kad būtų užregistruotas rasto vaiko gimimas, lydėjo kūdikį pervežant iš ligoninės į Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Parengė atmintinę skirtą medikams ir ligoninėje dirbantiems socialiniams darbuotojams, kokių veiksmų imtis, jei atvežtų naujagimį iš gyvybės langelio. Nurodymai buvo išdėstyti socialinės darbuotojos ir jos kolegų parengtoje ir ligoninės direktoriaus patvirtintoje socialinių paslaugų organizavimo procedūroje. Per dešimt metų iš Vilniaus gyvybės langelio į mūsų ligoninę atvežti 27 palikti naujagimiai. Socialinė darbuotoja bendrauja su žmonėmis norinčiais globoti paliktus naujagimius, tarpininkauja mažyliams išvykstant į naujus namus.

Socialinis darbas sveikatos priežiūros įstaigoje yra daug iššūkių kelianti veiklos sritis, todėl socialinė darbuotoja nuolat tobulina savo žinias, profesinės kvalifikacijos kėlimo mokymuose, seminaruose, konferencijose. Įgytas žinias pritaiko praktiškai. Socialinių paslaugų kokybei pagerinti socialinė darbuotoja vykdo tyrimus, padedančius atskleisti socialinio darbo ypatumus sveikatos priežiūros įstaigoje, nustatyti kylančias problemas. Justina Lažauninkienė parengė mokslinį tiriamąjį darbą tema „Sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimas“ ir įgijo magistro mokslinį laipsnį. Daugiau nei trejus metus vadovauja socialinių darbuotojų grupei, pataria rengiant įvairiais procedūras, pavyzdžiui, „Pagalbos teikimo organizavimas vaikams ir paaugliams, patyrusiems (ar įtariant patyrus) smurtą“, „Pagalbos teikimo organizavimas vaikui ar paaugliui, turinčiam minčių apie savižudybę, tyčia save žalojusiam, ketinusiam ar bandžiusiam žudytis“.

Mokslinėje praktinėje konferencijoje „Vaikų sveikatos aktualijos 2017. Smurto poveikis vaikų sveikatai“ skaitė pranešimą tema: „Ligoninės socialinio darbuotojo patirtis užtikrinant vaiko teises“.

Nuo šių metu sausio mėnesio socialinė darbuotoja be jau atliekamo darbo dar tapo atsakinga už savanoriškos veiklos organizavimą Vaikų ligoninėje. Į ją kreipiasi asmenys, norintys užsiimti savanorio veikla mūsų gydymo įstaigoje. Socialinė darbuotoja savanorius supažindina su savanoriškos veiklos ypatumais, principais, tvarka, prižiūri savanorių veiklą ligoninės skyriuose, dalyvauja susitikimuose su savanoriais, vertindama jų veiklą ligoninėje.

NAUJIENŲ PRENUMERATA


Užpildykite raudonai pažymėtus laukus
Naujienų prenumerata užregistruota.